Những năm trước, vào mùa nước nổi, các tuyến Quốc lộ đoạn qua tỉnh Vĩnh Long có nhiều đoạn thường xuyên bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã cho nâng cấp chống ngập tại những đoạn xung yếu, và đến nay đã cơ bản hoàn thành, tạo sự yên tâm, thuận lợi trong việc đi lại của người dân. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *