Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng, nên sau khi hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã Đông Thạnh, Thị xã Bình Minh tiếp tục quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực và có tính đột phá. Từ sự tập trung dồn sức của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng lòng của người dân, đến nay Đông Thạnh đã xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *