Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (từ ngày 1- 31/5) toàn quốc với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Hưởng ứng tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm nay, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh và các địa phương trong tỉnh Vĩnh Long đã đến kiểm tra việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *