Ngay sau khi bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiếp xúc cử tri trong tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *