Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện diện tích trồng sầu riêng cả nước ước đạt 110.000 ha, tăng hơn 24% mỗi năm, là tỷ lệ tăng cao nhất trong các loại cây trồng chủ lực hiện nay. Vùng Tây Nguyên có diện tích sầu riêng lớn nhất  với 51.400 ha. Đứng thứ 2 là vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích 33.000 ha và thứ 3 là vùng Đông Nam bộ có diện tích 20.800 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *