Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu quốc hội đã thông tin đến cử tri nội dung dự kiến làm việc tại kỳ họp thứ 4, quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 18/11/2022. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án Luật, giám sát các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *