Đảng bộ xã Thuận An, TX Bình Minh có 18 chi bộ với trên 310 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân phát huy tính năng động, sáng tạo, thực hiện đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu NQ  NK 2015-2020.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *