Hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong NK là kết quả nổi bật của Đảng bộ Sở y tế tỉnh Vĩnh Long trong NK vừa qua, được báo cáo tại ĐH đảng viên lần thứ 14, NK 2020 – 2025.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *