Giai đoạn 2017 – 2023, Đài PTTH Vĩnh Long tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính, thu nhập viên chức, người lao động ổn định, cơ sở vật chất được đầu tư hoàn thiện, các chế độ phúc lợi của đoàn viên công đoàn được quan tâm thực hiện tốt. Đây là điều kiện thuận lợi giúp công đoàn cơ sở Đài hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, viên chức, người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *