Để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp Trà Nóc được an tâm sản xuất và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tốt hơn, Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (gọi tắc là CIP-CO) vừa tổ chức hội nghị đối thoại ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp này xoay quanh vấn đề hạ tầng khu công nghiệp phục vụ Tết nguyên đán và xanh hoá Khu công nghiệp, giảm phát thải… hướng đến phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *