Đây là hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, thể hiện tấm lòng tôn kính, ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc với những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Đồng thời góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường nhất là bộ môn lịch sử địa phương. Cung cấp cho học sinh những kiến thức về lịch sử, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác học tập của các em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *