Thời gian qua bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn, huyện Long Hồ con quan tâm đến xây dựng cầu bê tông kiên cố. Những ngày giáp tết này, nhiều cây cầu mới đã được đưa vào sử dụng, nhân dân rất phấn khơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *