Tại buổi tiếp xúc với cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 và nhấn mạnh, trong kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tích cực tham gia vào chương trình nghị sự với tinh thần trách nhiệm cao,  tham gia nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết góp phần xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *