Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp báo cáo cử tri kết quả kỳ họp chuyên đề thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 và dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *