Bên bờ hạnh phúc

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *