Bên bờ hạnh phúc

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Bộ CHQS cấp tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; các quyết định về việc ban hành tổ chức, biên chế các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS cấp tỉnh, biên chế cơ quan Bộ CHQS cấp tỉnh hạng 2 và Ban CHQS cấp huyện hạng 1, hạng 2 (trong thời bình). Đồng thời, công bố, trao các quyết định của Bộ Tư Lệnh Quân Khu và Bộ CHQS tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *