Thực hiện Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 9 về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long năm 2021, chiều 01/06, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên- 2 cấp trên bản đồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *