Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nên thời gian qua xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ đã làm tốt việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, đèn đường chiếu sáng, cột cờ. Từ cuộc vận động này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *