Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng để Vĩnh long tăng tốc và tạo đà phát triển  cho hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Những kết quả đạt được trong năm này đã minh chứng cho quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà vượt qua khó khăn, thách thức. Từ những kết quả đạt được UBND tỉnh Vĩnh Long đã công bố 10 sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh trong năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *