Không gian mạng với đặc điểm là dễ ẩn danh, lan truyền nhanh cũng đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật. Tùy theo nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả của những loại tin này có thể ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội, đối với mỗi tập thể hoặc cá nhân… Vì vậy người dùng mạng xã hội cần thận trọng và hành động có trách nhiệm để tránh rơi vào bẫy tin giả, tin sai sự thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *