Merriam-Webster – nhà xuất bản sách tham khảo lâu đời nhất của Mỹ, mới đây đã chọn “vaccine” là từ khóa của năm 2021, năm của các chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng nhằm chống lại đại dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *