Lầu Năm Góc đêm qua xác nhận một tàu tuần duyên Mỹ đã bắn 30 phát đạn cảnh cáo sau khi 13 tàu thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đến gần tàu này và một số tàu khác của Hải quân Mỹ tại Eo biển Hormuz.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *