Sau 18 ngày mất tích, một người đàn ông 58 tuổi ở Australia vừa được tìm thấy trong một khu đất hoang, sống sót được  nhờ ăn nấm và uống nước từ một hồ đập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *