Số lượng các loài chim ở Ấn Độ đã sụt giảm mạnh trong vài thập niên qua. Đây là kết quả đáng báo động trong báo cáo toàn diện đầu tiên về các loài chim của Ấn Độ vừa được công bố. Thông qua đó, nhóm tác giả báo cáo kêu gọi đổi mới các mô hình chính sách, quản lý và gây quỹ bảo tồn để bảo vệ các quần thể chim ở nước này.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *