Qua nghiên cứu các mảnh hóa thạch tại bang Nam Australia, một nhóm các nhà KH Mỹ đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của 1 loài sinh vật giống giun tồn tại cách nay khoảng 555 triệu năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *