Bộ Môi trường Pháp hôm nay thông báo, nước này sẽ từng bước cấm các rạp xiếc lưu động trên cả nước sử dụng động vật hoang dã trong hoạt động biểu diễn. Quyết định trên đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh từ các tổ chức bảo tồn động vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *