Sử dụng gỗ, sơn và một số đồ trang trí bằng nhựa in 3D, nghệ sĩ Sean Rodrigo đã sáng tạo nên những chiếc tủ nhỏ, gọi là “ngân hàng thực phẩm mini”, nhằm làm nơi tiếp nhận thực phẩm quyên góp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *