Với mục tiêu giảm sử dụng đồ nhựa, nhiều nhà hàng ở Italia đã sử dụng mỳ ống – một nguyên liệu đặc trưng của văn hóa ẩm thực đất nước hình chiếc ủng – để thay cho ống hút nhựa. Sáng kiến này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *