Nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ Nhật Bản đang chuyển sang đầu tư vào bất động sản với mong muốn thu được lợi nhuận cao hơn, thay vì phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ với mức lời thấp. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng sự chuyển đổi này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *