Tại Trung Đông, Jordanie đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy khử mặn ở Biển Đỏ trong vòng 5 năm, nhằm cung cấp nguồn nước uống rất quan trọng cho quốc gia có diện tích phần lớn là sa mạc và thường xuyên chứng kiến hạn hán này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *