Hơn 20 quốc gia, dẫn đầu là Nhật Bản, vừa nhất trí nâng mạnh sản lượng nhiên liệu hydro thân thiện với môi trường lên ít nhất 90 triệu tấn đến năm 2030, từ mức 1 triệu tấn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *