Số người lao động nghỉ hưu sớm ở độ tuổi 40 – 50 tại Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Kết luận này được đưa ra dựa trên các số liệu khảo sát do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc thực hiện vào năm 2019

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *