Nhằm tăng cường hiệu quả giảng dạy, một giáo viên người Palestine ở Dải Gaza mới đây đã cùng một kỹ sư sáng chế robot trợ giảng có thể tương tác với học sinh, giúp các em hiểu bài hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *