Công tác kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại Anh vào hôm qua đang được tiến hành. Theo kết quả mới nhất vừa được công bố, đảng Bảo thủ của thủ tướng Boris Johnson đang dẫn đầu với 168 ghế, tiếp theo là Công đảng với 117 ghế. Trước đó, các kết quả thăm dò cho thấy, đảng Bảo thủ sẽ giành chiến thắng, với đa số ghế tại Hạ viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *