Để nâng cao nhận thức của mọi người về dịch bệnh COVID-191, 1 người dân Ấn Độ đã tự thiết kế xe ô tô mô phỏng hình dạng virus corona. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *