Hiện nhiều người vẫn chưa thoát khỏi những ám ảnh trong ngày 11/09/2001, ngày đi vào lịch sử nước Mỹ như một ngày đen tối. Song, do nhiều nguyên nhân, đến nay, việc xét xử các nghi phạm có liên quan chưa chính thức được bắt đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *