Một người dân ở TP Pare- Pare, Indonesia được cư dân địa phương ví như Người hùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng do tích cực tham gia những hoạt động xã hội. Anh tặng dung dịch rửa tay trên đường và nhắc mọi người năng rửa tay phòng dịch bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *