UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đê bao dọc sông Hậu thuộc địa phận 3 huyện Bình Tân, Trà Ôn và thị xã Bình Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *