Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Lào, Đảng, Nhà nước và ND Việt Nam đã gửi tặng Đảng, Nhà nước và ND Lào số tiền 500.000 USD, đồng thời tổ chức chuyến bay chuyên chở khẩn cấp số vật tư, thiết bị y tế để giúp Lào ứng phó với dịch COVID-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *