Thực hiện đề án của Bộ Thông tin và Truyền thông “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, TP trực thuộc TW và của QG” , tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai điểm đăng ký tên miền quốc gia “.vn” nhằm tăng cường chỉ số chuyển đổi số ở địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *