Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, từ đầu mùa khô 2019 – 2020 đến nay, mực nước trên sông, rạch giảm nhanh. Ngay từ những ngày 8, 9/12/2019, độ mặn đã bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh sớm hơn mọi năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *