Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt “ Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” . Mục tiêu của Đề án là ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển du lịch thông minh , đáp ứng nhu cầu thông tin điểm đến cho khách du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *