Ngày  28/10, Đài PTTH Vĩnh Long phối hợp với Sở LĐTB XH tổ chức trao học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng năm học 2020-2021 cho học sinh mồ côi, khuyết tật, học sinh người dân tộc, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 huyện Vũng Liêm và Măng Thít

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *