Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Trung ương và chương trình, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy. Trong 1.5 ngày, đại biểu dự hội nghị được triển khai, quán  triệt 22 văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy với nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược, lâu dài trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, an ninh trật tự…   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *