Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng, học hỏi, noi gương. Trong giai đoạn này, thành phố có 4.222 tập thể, 19.729 cá nhân tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *