Những năm qua, nhiều đảng viên người Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không những nêu gương vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững mà thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ giúp đỡ bà con trong xóm ấp cùng vươn lên trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *