Thời gian qua, cùng với việc hỗ trợ vốn và cây, con giống cho hội viên phát triển sản xuất, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn vận động hội viên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm hàng hóa nông sản chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đây là một trong những phong trào đạt được kết quả tích cực của Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *