Để chung sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hiệu quả cuộc vận động động “5 không 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *