Năm 2021, Vĩnh Long được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.131 công dân lên đường nhập ngũ. Những ngày qua các đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp thanh niên an tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *