Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh Vĩnh Long.Trong đó, huyện Long Hồ đã phát huy được nội lực từ sự đồng thuận của người dân, để thực hiện các công trình giao thông nông thôn, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện xây dựng nông thôn mới.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *